TYÖKALUT MARKKINALÄHTÖISEN KEHITTÄMISEN TUEKSI

Menestyäkseen yritysten on kyettävä uudistumaan ketterästi ja innovoimaan jatkuvasti uutta. Tuote- ja palvelukehityksen lopputulos kertoo konkreettisesti, miten hyvin asiakkaiden tulevaisuuden tarpeiden ja toimintaympäristön hahmottaminen on onnistunut ja miten tämä ymmärrys on ohjannut innovaatiotoimintaa.


Oppimispolkutyökalu on React2Market-hankkeessa mikro- ja pk-yritysten tarpeisiin kehitetty käytännönläheinen työkalu arjessa tapahtuvan ketterän ja markkinalähtöisen kehittämisen tueksi. Työkalu esittelee joukon innovaatiotoiminnan eri vaiheissa toteutettavia markkinalähtöisen ja ketterän kehittämisen vinkkejä, jotka voi kokeilla osana yrityksen muuta toimintaa.

TYÖKALUN TEEMAT

Ketterän kehittämisen oppimispolku-työkalu antaa käytännönläheisiä vinkkejä innovaatiotoiminnan eri vaiheissa tapahtuvan markkinalähtöisen ja ketterän kehittämisen tueksi. Työkalun teemat kattavat innovaatioprosessin keskeiset vaiheet: toimintaympäristön muutosten tunnistaminen, markkinaymmärryksen luominen, tiedon soveltaminen innovaatiotoiminnassa, ratkaisujen testaaminen ja viestintä markkinoilla.

YRITYS

 

Missä olemme nyt?

Yrityksen nykytilan arviointi kirkastaa ajatusta siitä, mistä lähdetään liikkeelle. Nykytilan arviointi auttaa tunnistamaan alueet, joilla toiminnan markkinalähtöisyyttä tulisi kehittää. Nykytilan analysoinnin avulla yritys voi määrittää selkeän suunnan ja tavoitteet kehitystyölle.

MARKKINAT

 

Mitä markkinoilla tapahtuu?

Markkinoiden seuranta on aktiivista ymmärryksen luomista yrityksen markkinoista ja niiden muutoksista. Asiakkaiden, kilpailijoiden ja yhteistyökumppaneiden liiketoiminnan, tavoitteiden ja toimintaympäristön tuntemus avaa yritykselle mahdollisuuden tunnistaa ja tarttua nopeasti markkinoilla avautuviin mahdollisuuksiin.

TRENDIT

 

Mitä toimintaympäristössä tapahtuu?

Trendit ja erilaiset muutosvoimat voivat saada toimintaympäristön muuttumaan hyvinkin nopeasti. Ennakointi auttaa yrityksiä varautumaan muutoksiin ja antaa aikaa reagoida niihin päätöksenteolla ja toiminnan kehittämisellä.

MIHIN TYÖKALU SOVELTUU

Oppimispolkutyökalussa on tietoa ja käytännön vinkkejä markkinalähtöisen ja ketterän kehittämiseen liittyviin kysymyksiin. Käyttäjä voi valita itselleen ajankohtaisimmat sisällöt ja koostaa näin yrityksen kehittämistarpeita tukevan kokonaisuuden. Kaikki työkalun sisällöt ovat hyödynnettävissä ajasta ja paikasta riippumatta.

Asiakasymmärryksen vahvistaminen

Uuden kohderyhmän tavoittaminen

Brändin ydinsanoman päivittäminen

Uuden ratkaisun määrittäminen

KAHVIKUPIN MITTAISET KOKEILUT

 

Koostimme React2Market-työkaluun konkreettisia vinkkejä ja ohjeita, joiden vieminen käytäntöön on helppoa myös mikro- ja pk-yritysten kiireisessä arjessa. Ja mikä parasta, kokeilun hyödyt voi parhaimmillaan nähdä nopeasti. Kokeile itse!

JULKAISUT

KETTERÄÄ MARKKINALÄHTÖISTÄ KEHITTÄMISTÄ

 

React2Market-hanketta toteuttaa Vaasan ammattikorkeakoulun Muotoilukeskus MUOVA. | Projektin kesto: 1.10.2021 – 31.08.2023 | Projektia rahoittavat Euroopan unionin ESR – Euroopan sosiaalirahasto sekä Vaasan ammattikorkeakoulu. | Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.