CUSTOMER JOURNEY – ASIAKASPOLKU


Asiakaspolku on prosessimainen kuvaus asiakkaan matkasta. Asiakaspolun rakentaminen auttaa näkemään palvelun asiakkaan silmin ja kuvaa asiakaskokemuksen syntymiseen vaikuttavat vaiheet ja niiden tapahtumat asiakkaan näkökulmasta. Asiakaspolku kuvaa konkreettisella ja käytännönläheisellä tavalla mitä asiakas missäkin vaiheessa tekee ja miksi.

 

Asiakaspolku luo visuaalisen kuvauksen vaiheista, jotka asiakas käy läpi ennen hankintaa, sen aikana ja hankinnan jälkeen. Polun kulkeminen ’asiakkaan kengissä’ paljastaa kehittämiskohteita sekä auttaa tunnistamaan asiakaskokemuksen kannalta merkittäviä hetkiä.

Täydennä asiakaspolku alla olevaan pdf-pohjaan!

Lue lisää:

 

Miller, Megan Erin & Flowers, Erik (2016) The difference between a journey map and a service blueprint. Practical by Design. https://blog.practicalservicedesign.com/the-difference-between-a-journey-map-and-a-service-blueprint-31a6e24c4a6c