SISÄLTÖ

Asiakkaan vuosikello

 

Asiakkaan vuosikello tuo asiakaslähtöistä suunnitelmallisuutta markkinointiin. Vuosikello on vuoden visualisoinnin lisäksi työväline sisältömarkkinoinnin kehittämiseen. Vuosikellon avulla voidaan hahmottaa asiakasprofiilille tärkeitä päiviä sekä vuoden kiertoa.

 

Vuosikellon avulla voidaan keksiä helpommin useita asiakasprofiilille ajankohtaisia erilaisia sosiaalisen median päivityksiä kuin muuten olisi mahdollista. Vuosikelloa voidaan myös hyödyntää sesonkimyynnissä myyntiajan pidentämiseen mainostamalla jo etukäteen esimerkiksi varautumista kesään tai mökille.

 

 

  • Etsi kohdeyleisölle merkittävät päivät kalenterista
  • Pohdi miten ostajapersoonasi ajattelee vuottaan ja mihin hän valmistautuu

Mikä on asiakkaan vuosikello?

 

Asiakkaan vuosikello on vuoden eri vaiheissa tapahtuvien ja asiakkaalle merkityksellisten tapahtumien aikataulu. Vuosikello voidaan esittää joko sanallisessa muodossa tai graafisena kuvauksena. Vuosikellon muodon sijaan olennaista on, että sen avulla voidaan hahmottaa ja ennakoida asiakasprofiilin kannalta tärkeitä päiviä ja vuoden kiertoa sekä nähdä koko kalenterivuoden tapahtumat yhtenä kokonaisuutena.

 

 

Vuosikellon hyödyt markkinoinnissa

 

Vuosikello on vuoden kuvaamisen ja visualisoinnin lisäksi hyödyllinen työväline myös markkinoinnin suunnittelussa ja sen systemaattisessa toteuttamisessa. Suunnitelmallisuus mahdollistaa markkinoinnin toimenpiteiden ja esimerkiksi kampanjamateriaalien toteuttamisen ennakoinnin. Tämä paitsi helpottaa sesonkiaikoina kohdattavaa kiirettä, mutta parhaimmillaan edistää myös markkinoinnin tuloksellisuutta.

 

Vuosikellon avulla markkinoinnin prosessit, kampanjat sekä yksittäiset toimenpiteet on mahdollista sitoa yrityksen strategiaan. Kun markkinointi on linjassa yrityksen muun toiminnan ja strategian kanssa, näyttäytyy yritys ulospäin selkeänä ja johdonmukaisena toimijana. Tämä on omiaan herättämään luottamusta potentiaalisissa asiakkaissa.

Askeleet asiakkaan vuosikellon rakentamiseen

 

  1. Valitse vuosikellon muoto, esimerkiksi valmis pohja tai excel-taulukko.
  2. Hahmottele vuosikellon sisältö: mitä tehdään, milloin tehdään ja miksi tehdään.
  3. Etsi asiakasprofiilille merkittävät päivämäärät kalenterista.
  4. Täydennä vuosikelloa myös kiinnostavilla kansallisilla ja kansainvälisilläteemapäivillä.
  5. Pohdi, millaisia asioita erilaisiin tärkeisiin päiviin liittyy: esimerkiksi joulu on monillemerkityksellinen juhla, jota edeltävät pikkujoulut.