Brändin äänensävy (Tone-of-voice)

Äänensävyllä tarkoitetaan tapaa, jolla henkilö puhuu muille. (Mora, 2019) Vastaavasti brändin äänensävy voidaan nähdä tapana, jolla brändi puhuu. Äänensävy on siis ikään kuin puhetapa, jolta brändin viestintä kuulostaa. (Meltwater, 2021) Brändin äänensävy syntyy yrityksen arkisesta kielenkäytöstä esim. nettisivuilla, asiakirjoissa, meileissä sekä somesisällöissä. (Öörni, 2017)

 

Millainen Tone of voicen tulisi olla?

 

Tone of voice on strateginen valinta. Äänensävyä määriteltäessä on huomioitava ensinnäkin yritys, sen tavoitteet ja luontainen tapa puhua. Uskottava äänensävy kumpuaa yrityksen arvoista ja ajattelutavoista. Ensimmäinen askel on siis määrittää, mitä yritys haluaa kertoa maailmalle? (Brainlab, n.d.) Entä millainen puhetapa on juuri tälle yritykselle uskottavaa ja brändin tavoitteiden mukaista?

 

Brändin äänensävyn avulla on tarkoitus luoda yhteys asiakkaisiin ja puhutella heitä. Kohderyhmät reagoivat viestinnän äänensävyyn omien preferenssiensä mukaisesti, joten brändin äänensävy tulee aina määrittää vastaamaan tavoiteltua kohderyhmää. Konkreettinen tapa on pohtia millaisella äänensävyllä ja sanavalinnoilla kohderyhmä haluaisi yrityksen heille viestivän. (Meltwater, 2021)

 

Kolmas brändin äänensävyyn vaikuttava tekijä on viestintäkanava. Mikä viestintäkanava tavoittaa parhaiten halutun kohderyhmän? Entä miten se sopii halutun viestin välittämiseen? Esimerkiksi sosiaalisen median kanavat, soveltuvat hyvin nopeatempoiseen viestintään, jolloin korostuu viestinnän esittäminen lyhyesti ja ytimekkäästi.

 

Viestintäkanavien ja kohderyhmien pyörteessä on kuitenkin tarpeen muistaa johdonmukaisuus ja pitkäjänteisyys. Kortesuo (2019) korostaa viestinnän yhtenäistä linjaa. Kaiken brändiin liittyvän sisällön ja tekemisen tulee välittää johdonmukaista ja tunnistettavaa tyyliä.

Kirjaa pohdintasi alla olevaan pdf-pohjaan!

Lähteet:

 
Brainlab. (n.d.). The Guide to Finding Your Brand’s Tone of Voice. Marketing Library. Retrieved April 5, 2023, from Linkki
 
Kortesuo, K. (2019). Kaikenkattava sisällöntuotannon opas yrityksille. Kauppakamari.
 
Meltwater. (2021, June 21). Tone of voice – äänensävy yrityksen brändinhallinnassa. Blogi. Linkki
 
Mora, C. (2019, October 8). Tone of Voice: What It Is and How to Develop Yours. Grammarly Blog, Writing Tips. Linkki
 
Öörni, E. (2017, March 31). Tone-of-voice – kielen kautta ääntä kohti. LinkedIn. Linkki