Brändin ydinviesti

 

Brändi muodostuu asiakkaan mielessä tiedon, kokemusten ja kaikkien kohtaamisten kautta. Yrityksen tehtävänä on varmistaa, että kaikki viestintä ja toiminta (sanoma, kieli, kampanjat eri kanavissa) on johdonmukaista ja ohjaa mielikuvia haluttuun suuntaan.

Brändin viestinnän kiintopisteenä toimii napakasti määritelty ydinviesti (brändilupaus). Ydinviesti kiteyttää brändin tarjoamat keskeisimmät asiat, joista asiakkaalle halutaan kertoa ja joiden halutaan jäävän asiakkaan mieleen. Ydinviesti onkin yrityksen itsensä määrittelemä kivijalka sille, mitä se asiakkailleen lupaa tarjota.

 

Millainen on hyvä ydinviesti?

 

Brändin ydinviestin on oltava asiakkaalle merkityksellinen. Asiakkaiden tarpeet, toiveet ja tavoitteet on tunnettava riittävän hyvin, jotta brändin ydinviestiin saadaan kiteytettyä asiakkaille tärkeä asia. Asetu siis asiakkaan asemaan ja pohdi miksi asiakkaat kääntyvät yrityksesi puoleen. Asiakkaiden tarpeet ja toiveet muuttuvat jatkuvasti. Jotta brändi olisi asiakkaille merkityksellinen myös tulevaisuudessa, pyri siis katsomaan nykyhetkeä pidemmälle.

 

Miten brändimme muuttaa asiakkaan maailmaa? Mitä asioita ratkaisumme helpottaa, nopeuttaa, poistaa tai vähentää?

 

Brändin ydinviestin on oltava totta. Brändin on perustuttava siihen mikä yrityksessä ja brändissä on aitoa ja vilpitöntä. Brändin ydinviesti ohjaa yrityksen viestinnän lisäksi myös toimintaa, joten ydinviestin on oltava totuudenmukainen, jotta se voisi toteutua arjessa.

Missä olemme erityisen hyviä? Mikä on meille ainutlaatuista, ominaista ja mielekästä?

 

Brändin ydinviestin on oltava erottuva. Jos kaikki kertovat olevansa laadukkaita, innovatiivisia ja tarjoavansa kattavaa asiakaspalvelua, nämä eivät ole erottuvuustekijöitä. Kaikkien yritysten on oltava riittävän laadukkaita, innovatiivisia ja tarjottava riittävän hyvää palvelua, jotta ne ylipäätään säilyisivät markkinoilla.

Mitä asiakkaat menettäisivät, jos meitä ei huomenna olisi? Mitä he jäisivät paitsi? Mitä he kaipaisivat lähtömme jälkeen?

Kirjaa pohdintasi alla olevaan pdf-pohjaan!

Lue lisää:

 

Jean-Noël Kapferer. (2012). The New Strategic Brand Management: Advanced Insights and Strategic Thinking: Vol. 5th ed. Kogan Page.

 

Sarah Gibbons and Kate Kaplan (2017) Brand Vocabulary in the Context of UX: Key Terms Defined https://www.nngroup.com/articles/ux-brand-terms-defined/

 

Kate Kaplan (2016) Brand Is Experience in the Digital Age https://www.nngroup.com/articles/brand-experience-ux/