Digitalisaatio

 

Digitalisaatio tarkoittaa toiminnan muuttamista tai uuden mahdollistamista tiedon ja tietotekniikan hyödyntämisen kautta. Digitalisaatio ei ole sama kuin digitointi, joka merkitsee vanhan toimintatavan korvaamista vastaavalla digitaalisella toiminnalla, eikä se tarkoita pelkästään tietotekniikan käyttöönottoa (Alasoini, 2015; Euroopan parlamentti, 2021; Kasvi, 2020.)

 

Digitalisaatiossa keskeistä on tiedon hallinta: tietovarantojen ja tietovirtojen tunnistaminen, tiedon kerääminen, hallinta ja hyödyntäminen. Tämä voi edellyttää organisaatiolta uudenlaisia toimintamalleja ja tietojärjestelmiä, ja se voi johtaa merkittäviin toiminnallisiin muutoksiin (Kasvi, 2020; Kivisaari et al., 2017.)

 

Digitalisaatio on myös vahvasti kytköksissä organisaatiokulttuuriin. Se edellyttää usein kulttuurin muutosta, jossa vanhat toimintatavat kyseenalaistetaan ja uusille innovaatioille annetaan tilaa (Kasvi, 2020; Palomäki & Hyyryläinen, 2022). Kulttuuriset haasteet korreloivat negatiivisesti suoraan taloudelliseen suorituskykyyn (Goran et al., 2017).

 

Lisäksi digitalisaatio edellyttää, että työntekijöillä on pääsy tarvittavaan tietoon, tietotekniikkaan ja osaamiseen, sekä vapaus toimia itsenäisesti ja siirtää tietoa yli siilorajojen. Digitalisaatioprosessissa on tärkeää myös valmius kokeilla uusia ratkaisuja ja kohdata niihin liittyvät riskit (Kivisaari et al. 2017.)

 

Johdon rooli digitalisaatiossa on keskeinen. Johdon on oltava valmis kyseenalaistamaan vanhat toimintatavat, luomaan puitteet digitalisaatiolle ja rakentamaan ilmapiiri, jossa työntekijät uskaltavat kehittää omaa toimintaansa ja kokeilla uusia ratkaisuja (Goran et al., 2017; Kasvi, 2020).

 

Tässä työkalussa tarjottavat kahvikupin mittaiset oppitunnit sisältävät osan avaimista digitalisaation onnistumiseen. Kuten aiemmin todettua digitalisaatio ei ole teknologinen haaste vaan organisaatiollinen. Tästä syystä suosittelemmekin lämpimästi jakamaan työkalua koko organisaatiolle ja pohtimaan tehtäviä yhdessä.

 

 

Lähteet

 

Alasoini, T. (2015). Digitalisaatio muuttaa työtä – millaista työelämää uudistavaa innovaatiopolitiikkaa tarvitaan? Valtioneuvosto.

 

Euroopan parlamentti. (17.4.2023). Digitalisaatio: EU:n strategia. Euroopan parlamentti.

 

Goran J., LaBerge L., Srinivasan, R. (20.7.2017). Culture for a digital age. McKinsey Quarterly.

 

Kasvi, Jyrki. (28.2.2020). Digi digi digi. Tieke.

 

Kivivasara, S., Kallela, J., & Pellikka, R. (2017). Hyvän hallinnon ja kyvykkyyksien tärkeydestä digitalisaatiossa.

 

Palomäki, R., & Hyyryläinen, E. (2022). Digitaalisen transformaation organisaatiokulttuurinen perusta: tarkastelussa Kela. Hallinnon Tutkimus41(2), 149-165.