Ennakoinnilla aikaa toimia

 

Yllätysten ja epävarmuuden keskellä huomio kiinnittyy helposti viimeisimpään kriisiin ja tähän hetkeen. Toimintaympäristön muutokset ovat kuitenkin useimmiten pitkäkestoisia muutosvyyhtejä, joten yrityksen kilpailukykyisen tulevaisuuden rakentamiseksi tarvitaan pidemmän aikavälin tarkastelua kokonaiskuvan saamiseksi. Kiinnostavia kysymyksiä ovat: Mikä on jo muuttunut, mikä muuttuu tällä hetkellä, miten muutokset kytkeytyvät toisiinsa, mikä estää muutosta ja mikä on mahdollista? (Dufva & Rekola, 2023)

 

Ennakointi auttaa yrityksiä pysymään ajan tasalla markkinatrendeistä ja asiakkaiden tarpeista, mikä on ensiarvoisen tärkeää kilpailukyvyn kannalta. Vaikka toimintaympäristön muutokset olisivat yllättäviä ja arvaamattomia, antaa aktiivinen ennakointi seuranta yritykselle aikaa toimia, onpa kyse sitten muutoksen tarjoamaan mahdollisuuteen tarttuminen tai oman toiminnan sopeuttaminen uuteen tilanteeseen. Ennakointi onkin ennen kaikkea yrityksen tulevaisuuden aktiivista rakentamista!

 

Yritysten ennakoinnin tueksi on tuotettu useita työkaluja ja materiaaleja, joista jokainen varmasti löytää omaan tarpeeseensa ja arkeensa sopivat vinkit. Tässä muutama pk-yritysten näkökulmasta laadittu opaskirja, joihin perehtymällä ennakoinnin käsitteet, käytännöt ja soveltaminen tulevat tutuksi.

 

 

Tuleva – pk-yritysten ennakointiopas

 

Tämä opas luo tiiviin katsauksen ennakointiin, ennakoinnin keskeisiin menetelmiin sekä ennakointiprosessiin ja sen vaiheisiin. Opas painottaa pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmaa ennakoinnissa.

https://www.hamk.fi/wp-content/uploads/2019/01/TULEVA_kevytopas_ennakointi.pdf

Heli Kurikka ja Marko Siltamäki (2022)

 

 

Tulevaisuus on täällä! Pk-yrityksen työkirja tulevaisuus- ja strategiatyöskentelyyn

 

Pk-yritysten strategisen ennakointityön tueksi tuotettua työkirjaa voi käyttää esimerkiksi yrityksen hallitustyöskentelyssä tai henkilöstön kanssa tehtävänä strategian pohjana. Työkirjan tekijät kannustavat ottamaan työhön riittävän pitkän aikaperspektiivin, jolloin muutosten vaikutus tulee näkyvämmäksi. Opas sisältää tietoa ennakoinnista sekä tehtäväpohjia tulevaisuustyön tueksi.

 

https://projects.tuni.fi/uploads/2022/11/fe547f2e-tulevaisuus-on-taalla-pk-yrityksen-tyokirja-tulevaisuus-ja-strategiatyoskentelyyn.pdf

 

Elina Hiltunen, Pekka Krook, Helena Pekkarinen ja Esa Rimpiläinen (2014)

 

 

Tee tulevaisuus! Pk-yrityksen ennakointiopas

 

Opas tarjoaa ajatuksia, kysymyksiä ja tehtäväpohjia pk-yritysten ennakointityön tueksi. Oppaan esimerkit sivuavat useimmiten luovan alan yrityksiä, mutta sisältö on hyödynnettävissä kaikkien yritysten ennakointityöhön. Kirjoittajat toteavatkin ennakointia olevan myös se, että osaa ottaa liiketoimintansa tulevaisuuteen mallia muista toimialoista.

 

http://www.luovasuomi.fi/www.luovasuomi.fi/file_attachment/get/tee_tulevaisuus_pk-yrittajan_ennakointiopascbb1.pdf?attachment_id=1284

 

 

Lähteet:

 

Dufva, M., & Rekola, S. (2023). Megatrendit 2023 Ymmärrystä yllätysten aikaan. Sitra. www.sitra.fi