SISÄLTÖ

Hakusanojen trendit

 

Hakusanat paljastavat ihmisten ongelmia ja haasteita tiettynä ajankohtana. Hakusanat ovat hakukoneissa kuten esimerkiksi Googlessa käytettäviä sanoja, joilla ihmiset hakevat tietoa internetistä.

Trendit taas ovat ajallisesti rajattuja kehityssuuntia asioille tai vaikkapa ihmisten käyttäytymiselle. Tyypillisiä trendejä ovat muun muassa pukeutumistyylien muuttuminen vuosikymmenten saatossa tai vaikkapa uuden teknologian käyttöönotto ja toisen teknologian hylkääminen.

Miten voin käytännössä hyötyä trendien tunnistamisesta?

 

Hakusanoja tutkimalla voidaan selvittää mahdollisia muutoksia tietyllä alueella tai globaalisti. Erityisesti sesonkien tunnistaminen tietyille tuotteille ja palveluille on hyödyllistä yrittäjälle.

 

Yritystoiminnassa voidaan pohtia sekä taktisen että strategisen tason toimintaa trendien kautta. Lyhyellä aikavälillä muutokset saattavat olla esimerkiksi joulusesongin parhaiten myyvien tuotteiden tunnistamista, kun taas pitkällä aikavälillä voidaan pohtia tietyn tuoteryhmän poistamistamista valikoimista ja korvaamista toisella.

 

Lyhyen aikavälin muutokset

 

Yllä annettu esimerkki joulusesonkituotteista. Haut kuten ”joululahja” ja sen liitännäiset ”joululahja miehelle” nousevat esiin. Myös yksittäiset tuotteet kasvattavat myyntiään tiettynä sesonkina kuten esimerkiksi ”glögi”.

 

Lyhyen aikavälin muutokset voidaan tunnistaa jo hyvissä ajoin esimerkiksi kesäkuussa ja varautua muutokseen. Samoin muutoksen voimakkuutta on mahdollista tutkia. Useimmiten sanoja tutkimalla voidaan havaita kuinka ”vähän tai paljon” muutosta tosiasiassa tapahtuu sen sijaan että vastaamme asettamaamme tutkimuskysymykseen oman mielipiteemme perusteella.

"Strateginen edelläkävijyys syntyy tiedosta ja rohkeista avauksista. ”

Pitkän aikavälin muutokset

 

Muutokset tiettyjen käytettyjen teknologioiden kohdalla ovat erityisen mielenkiintoisia strategisessa mielessä. Jos esimerkiksi seuraamme hakusanaa ”sms” ja ”whatsapp” voimme havaita teknologian muuttumisen.

 

Esimerkiksi jo vuonna 2013 meillä olisi ollut kahdelta vuodelta kasvava trendi ”whatsapp” hakusanalle kun taas samalla ajanjaksolla ”sms” eli suomeksi tekstiviesti on menettänyt merkitystään kuluttajille. Tästä olisimme voineet tehdä johtopäätöksen panostaa esimerkiksi asiakaspalvelussamme tekstiviestien sijaan enemmän whatsapp viestien kautta toteutuvaan viestintään. Tämä on tapahtumassa vasta nyt vuonna 2022 kun esimerkiksi autokauppiaat ovat siirtyneet keskustelemaan asiakkaidensa kanssa whatsapissa.

Mistä voin tutkia trendejä?

 

Hakukoneista puhuttaessa tarkoitetaan Googlea, Bingiä tai muuta hakusanoja hyödyntäviä palveluita, jotka tarjoavat internetin sisältöä priorisoituina listoina käyttäjälle. Hakukoneet keräävät tietoa käyttäjistä sekä heidän hauistaan näyttääkseen mahdollisimman relevanttia sisältöä käyttäjälle.

 

Käytetyin hakukone on Google. Google myös tarjoaa tästä syystä yhden luotettavimmista työkaluista hakusanatrendien tutkimiseksi.

Yllä oleva esimerkki sms vs whatsapp on poimittu Google Trends palvelusta.

Askeleet trendien tutkimiseen Google Trends palvelussa:

 

 1. Siirry sivustolle https://trends.google.fi/
 2. Kirjoita hakusana, josta olet kiinnostunut tai tutki alueesi kaikkein haetuimpia sanoja
 3. Valitse aikaväliksi 2004-present (näin saat mahdollisimman paljon dataa käyttöösi)
 4. Vertaile hakusanoja keskenään
 5. Kokeile, pohdi ja dokumentoi

Mitä kaikkea voin tutkia Google Trends työkalulla?

 

Voin muun muassa:

 • Löytää markkinarakoja tuotteille tai palveluille
 • Löytää tuotekategorioita, jotka liittyvät tarjoamiisi palveluihin tai tuotteisiin
 • Löytää hakusanoja hakukoneoptimoituja sivuja varten
 • Löytää tuotesesongit ja markkinoida tuotteitasi/palveluitasi sesonkien aikaan
 • Päivittää olemassa olevaa verkkosivujesi sisältöä sesonkiin sopivilla hakusanoilla
 • Luoda sosiaalisen median tai verkkosivujen sisältöä tiettyyn sesonkiin tai trendiin liittyen
 • Löytää aiheita tai trendejä tietyltä alueelta
 • Seurata kilpailijoiden hakutrendejä pitemmällä aikavälillä
 • Seurata Youtuben hakusanojen kehitystä
 • Optimoida Google Shopping ads mainosten näyttämisen ajankohdat