SISÄLTÖ

Inbound- ja outbound-markkinointi

 

Inbound- ja outbound-markkinointi ovat kaksi keskeistä strategiaa, joita yritykset käyttävät tavoitteidensa saavuttamiseksi. Molemmilla on omat etunsa ja ne voidaan suunnitella täydentämään toisiaan, riippuen yrityksen tavoitteista ja kohderyhmistä.

Outbound-markkinointi

 

Outbound-markkinointi on perinteinen tapa, jolla yritykset ovat pitkään yrittäneet tavoittaa potentiaaliset asiakkaat. Se on yrityksen aktiivinen viestintä suoraan suurelle yleisölle ilman yksilöllistä kohdennusta tai interaktiota, esimerkiksi TV-mainonta, radiomainonta, printtimainonta, kylmäsoitot tai massapostitukset. Outbound-markkinoinnin tarkoituksena on tavoittaa suuri määrä ihmisiä toivossa, että heistä osa kiinnostuu yrityksen tarjoomasta. Tämä voi kuitenkin joskus tuntua tunkeilevalta ja epähenkilökohtaiselta.

Inbound-markkinointi

 

Inbound-markkinointi sen sijaan pyrkii houkuttelemaan asiakkaita yrityksen luo luomalla arvoa ja kiinnostusta potentiaalisille asiakkaille. Tässä lähestymistavassa keskitytään tuottamaan arvokasta sisältöä, joka houkuttelee asiakkaita yrityksen verkkosivustolle (liikenne), muuntaa heidät myyntiliideiksi (konversio kävijästä liidiksi), auttaa heitä päättämään ostaa (konversio liidistä asiakkaaksi) ja edistää asiakassuhteen kehittymistä (konversio asiakkaasta uskolliseksi kanta-asiakkaaksi ja suosittelijaksi). Inbound-markkinointi voi olla esimerkiksi blogikirjoituksia, webinaareja, opetusvideoita tai tässäkin työkalussa esiteltyä sosiaalisen median markkinointia ja hakukoneoptimointia.

 

Sisältömarkkinointi onkin tärkeä osa inbound-markkinointia. Sen avulla yritys voi tuottaa tietoa, viihdettä tai inspiraatiota, joka kiinnostaa sen kohderyhmää ja tuo heidät yrityksen verkkosivustolle. Hyvin toteutettu sisältömarkkinointi voi parantaa yrityksen näkyvyyttä, rakentaa luottamusta ja tehdä yrityksestä alan asiantuntijan potentiaalisten asiakkaiden silmissä.

Inbound- ja outbound-markkinoinnin yhdistäminen voi tarjota parhaan tuloksen, sillä se mahdollistaa laajan tavoittavuuden outbound-markkinoinnin kautta, sekä syvemmän yhteyden ja sitoutumisen asiakkaisiin inbound-markkinoinnin avulla. Käyttämällä molempia strategioita, yritykset voivat luoda tehokkaan markkinointimix, joka tukee heidän liiketoimintatavoitteitaan.

 

Pohdi seuraavia kysymyksiä:

 

  1. Mikä on inbound- ja outbound-markkinoinnin ero?
  2. Miksi outbound-markkinointi saattaa tuntua joskus tunkeilevalta? Miten tätä voisi välttää? Oletko itse vastaanottanut outbound-markkinointia?