SISÄLTÖ

Markkinoinnin toimenpiteiden analysointi

 

Viestinnän kehittäminen on tärkeä osa yrityksen kasvua ja menestystä. Kehittämisen pohjaksi tarvitaan tietoa siitä, miten viestintä tällä hetkellä saavuttaa kohderyhmän. Toimenpiteiden onnistumisen jatkuva seuranta antaa valmiudet kehittää viestintää tehokkaasti ja mitata saavutettuja tuloksia.

1. Myyntikertymän tarkastelu.

2. Viestinnän toteutus ja tulkinta 

(Instagram, Facebook, Linkedin). Tarkastelu aina kampanjan tai viestintätoimenpiteen toteutuksen jälkeen.

 

3. Inspiroidu parhaimmista ja pahimmista.

Tarkastele miten muut samankaltaiset yritykset (brändi, kohderyhmä, lahjat) toimivat. Tee tarkastelusta rutiini esim. 30 min / viikko.