Kiertotalouden mahdollisuudet

 

Ympäristöteemat ovat nousseet vahvasti esiin viime vuosina. Julkinen yritysrahoitus ja sääntely ohjaavat yrityksiä yhä enemmän kiinnittämään huomiota ekologisiin tekijöihin ja kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tämä tarkoittaa, että yritykset joutuvat nostamaan ekologiset tekijät selkeämmin kehittämisagendalleen, jos haluavat saada hankkeelleen rahoitusta tai hyötyä kannustimista. Ilman kestävän kehityksen huomioimista, onkin vaikea enää perustella oman innovaatiohankkeen merkitystä.

 

Teknologian kehitys ja digitalisaatio tarjoavat uusia mahdollisuuksia kestävän kehityksen edistämiseen. Esimerkiksi älykkäät järjestelmät ja datan hyödyntäminen auttavat resurssien tehokkaammassa käytössä ja ympäristövaikutusten pienentämisessä.

Kiertotalous on talousmalli, jossa hyödynnetään käytössä olevien tuotteiden ja materiaalien arvoa mahdollisimman pitkään, tavoitteena puuttua ilmastonmuutoksen, luontokadon ja luonnonvarojen hupenemisen juurisyihin.

Kiertotaloudessa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan hyödynnetään käytössä olevien tuotteiden ja materiaalien arvoa mahdollisimman pitkään. Kulutus perustuu omistamisen sijaan palveluiden käyttämiseen. Yrityksille kiertotalous tarjoaa työkaluja tuottaa enemmän arvoa vähemmillä resursseilla. Muutos on myös mahdollisuus vastata paremmin asiakkaiden tarpeisiin, vähentää kuluja, pienentää riskejä ja muuttaa liiketoiminta planeetan kannalta kestävämmäksi.

Kiertotaloutta tukevat toimenpiteet voivat liittyä seuraaviin teemoihin (Sitra 2022):

Sitra, Teknologiateollisuus ja Accenture (2018) esittelevät suomalaisille valmistavan teollisuuden yrityksille laatimassaan työkirjassa viisi kiertotalouden liiketoimintamallia.

Millaisia mahdollisuuksia kiertotaloudesta voi löytyä?

Kirjaa pohdintasi alla olevaan pdf-pohjaan!

Lähteet

 

Sitra (2022) Kestävää kasvua kiertotalouden liiketoimintamalleista. Käsikirja yrityksille. https://www.sitra.fi/app/uploads/2022/02/kestavaa-kasvua-kiertotalouden-liiketoimintamalleista-2-1.pdf

 

Sitra, Teknologiateollisuus ja Accenture (2018) Circular economy business models for the manufacturing industry – Circular Economy Playbook for Finnish SMEs https://teknologiateollisuus.fi/fi/circular-economy-playbook