Lähtökohtana asiakkaan ongelma

 

Markkinalähtöinen tuote- ja palvelumahdollisuuksien tunnistamisen lähtökohtana toimii asiakkaan toiminnan tarkastelu asiakkaan näkökulmasta.


“Jobs to be done” (JTBD) eli suomeksi “tehtävät, jotka on suoritettava” on asiakastarpeiden ymmärtämisen ja tuotekehityksen ajattelutapa, joka keskittyy siihen, mitä asiakkaat yrittävät saavuttaa tai suorittaa tuotteiden ja palveluiden käytön kautta. Malli korostaa ajatusta sitä, että asiakkaat ostavat tuotteita ja palveluita nimenomaan ratkaistakseen tai täyttääkseen jonkin tehtävän tai tarpeen.


Asiakkaan toiminnan tarkastelu auttaa yritystä näkemään maailman asiakkaan silmin, heidän näkökulmastaan käsin. Kaikenlaiset ongelma-, katkos- tai siirtymäkohdat asiakkaan toiminnassa ovat potentiaalisia mahdollisuuksia uusille ratkaisuille. Kun yritys tunnistaa ongelmakohdan, voi se kehittää tuotteita ja palveluita, jotka helpottavat asiakkaan haluaman tehtävän suorittamista ja parantavat asiakkaan kokemusta. Uudet ratkaisut voivat olla esimerkiksi uusia tuotteita, palveluita ja niiden ominaisuuksia, prosessien virtaviivaistamista tai parannettua asiakaspalvelua.

 

Tehtävä

 

Pohdi seuraavia kysymyksiä ja kirjaa ajatukset ylös.

 

  1. Millainen on asiakkaan tavoite tai tehtävä, jonka hän haluaa saada tehtyä?
  2. Millaisia vaiheita ja toimintatapoja asiakas käyttää tavoitteensa saavuttamiseksi?
  3. Millaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja asiakkaat harkitsevat näiden tehtävien suorittamiseksi?
  4. Minkälaisia haasteita asiakkaat kohtaavat tehtävän suorittamisessa?
  5. Mikä hidastaa tai vaikeuttaa asiakkaiden tavoitteen saavuttamista?
  6. Millaista apua tai tukea asiakkaat kaipaavat?

 

Lähteet:

 

Christensen, Clayton M., Hall, Taddy, Dillon, Karen & Duncan, David S. (2016) Know Your Customers’ “Jobs to Be Done”, Harvard Business Review. https://hbr.org/2016/09/know-your-customers-jobs-to-be-done