Markkinalähtöinen suunnittelu

British Design Councilin luoma tuplatimanttimalli (“Double Diamond”), on suunnitteluprosessimalli, joka korostaa monivaiheista ja iteratiivista lähestymistapaa. Tuplatimanttimalli sopii erinomaisesti asiakaslähtöiseen kehittämiseen, sillä mallissa kehittäminen lähtee liikkeelle asiakkaiden tarpeiden, toiveiden ja kokemusten ymmärtämisestä. 

 

Tuplatimantti-malli koostuu kahdesta timantista, joista ensimmäisen tavoitteena on tunnistaa oikeat asiat suunnittelun lähtökohdaksi. Toisen timantin tavoitteena on suunnitella asiat oikein niin, että ratkaisulle asetetut tavoitteet saavutetaan

Tuplatimantin neljä vaihetta

 

  • Ongelman ymmärtäminen (Discover): Mallin ensimmäisessä vaiheessa keskitytään ongelman ymmärtämiseen. Kohderyhmän, sen tarpeiden, toiveiden ja kokemusten ymmärtäminen luo lähtökohdan kehittämiselle. Tavoitteena on kartoittaa ongelmaa tai mahdollisuutta, johon suunnittelulla pyritään tarttumaan. Vaiheen tavoitteena on katsoa asioita uudella tavalla, uudesta näkökulmasta – asiakkaan silmin. Vaiheessa korostuu erilaisten käyttäjätutkimuksen ja asiakasymmärryksen luomiseen tähtäävien menetelmien käyttö (esim. haastattelu, havainnointi, kyselyt). Myös yrityksen yleistä toimintaympäristöä kartoittavat menetelmät voivat tarjota hyödyllistä tietoa. Tällaisia menetelmiä ovat esimerkiksi kilpailija- ja trendianalyysi.

 

  • Ongelman määrittely (Define): Toisessa vaiheessa keskitytään ongelman tunnistamiseen ja kehittämiskohteen määrittelyyn. Tavoitteena on tiedon analysointi, tiivistäminen ja keskeisten löydösten kiteyttäminen. Tässä vaiheessa korostuu siis tiedon pelkistäminen, vaihtoehtojen arviointi ja valinta: Mitkä asiat ovat tärkeitä? Mitkä tunnistetuista mahdollisuuksista ovat potentiaalisimpia vaihtoehtoja? Mihin kehittämisresurssit kannattaisi suunnata? Toisen vaiheen lopputuloksena onkin määriteltynä haaste tai ongelma, joka kehittämistyöllä ratkaistaan. Selkeästi määritelty kehittämissuunnitelma eli brief (kehittämisen kohde, sisältö ja suunta) auttaa kehittämistiimiä keskittymään olennaisiin kysymyksiin. Vaiheen keskeiset menetelmät liittyvät kerätyn käyttäjäymmärryksen jäsentämiseen ja tulkintaan. Esimerkiksi asiakaspolkua ja persoonia käytetään usein kiteyttämään ja pelkistämään käyttäjätutkimuksella hankittua suurta tietomäärää.

 

  • Ratkaisujen kehittäminen (Develop): Kolmannessa vaiheessa luodaan ratkaisuehdotuksia ongelmaan. Tässä vaiheessa luodaan konsepteja, prototyyppejä sekä testataan vaihtoehtoja oikeilla kohderyhmillä ja aidoissa tilanteissa. Konsepteja siis jalostetaan eteenpäin ja varmistetaan, että hyvältä kuulostavat ideat toimivat myös käytännössä. Kehittämien on iteratiivista ja kokeilevaa, sillä siinä haetaan parasta ratkaisua ongelmaan. Hyödyllisiä menetelmiä ovat esimerkiksi konseptin kuvaaminen, käyttäjätestauksen menetelmät sekä prototyyppien testaus.

 

  • Ratkaisujen toteuttaminen (Deliver): Neljännessä vaiheessa valitaan parhaat ratkaisut ja toteutetaan ne käytännössä. Tämä voi tarkoittaa tuotteiden, palveluiden tai järjestelmien konkreettista kehittämistä ja toteuttamista. Tavoitteena on viimeistellä valitut ratkaisut ja viedä ne käyttöön asiakkaiden hyödynnettäviksi.

Lähteet

 

Design Council, The Double Diamond – A universally accepted depiction of the design process https://www.designcouncil.org.uk/our-resources/the-double-diamond/

 

Design Council (2015) Design methods for developing services. https://www.designcouncil.org.uk/fileadmin/uploads/dc/Documents/DesignCouncil_Design%2520methods%2520for%2520developing%2520services.pdf

 

Service Design Academy: The Double Diamond https://youtu.be/mRd7OVmiyZw