Messuista on moneksi

Messut ovat yrityksille tärkeä kohtaamispaikka monestakin syystä. Ne tarjoavat yrityksille oivallisen alustan suhteiden rakentamiseen, brändin edistämiseen, oivallusten saamiseen, liidien hankkimiseen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien tutkimiseen. Osallistumalla aktiivisesti alan messuille yritykset voivat vahvistaa markkina-asemaansa ja edistää liiketoiminnan kasvua.

Verkostoituminen:

Messut tarjoavat yrityksille mahdollisuuden ottaa yhteyttä potentiaalisiin asiakkaisiin, tavarantoimittajiin, kumppaneihin ja alan asiantuntijoihin. Vahvan ammattiverkoston rakentaminen ja ylläpitäminen on elintärkeää liiketoiminnan kasvulle ja yhteistyölle.

 

Brändin näkyvyys:

Messuille osallistuminen antaa yrityksille mahdollisuuden esitellä tuotteitaan, palveluitaan ja innovaatioitaan kohdeyleisölle. Se auttaa lisäämään bränditietoisuutta ja lisäämään näkyvyyttä alan sidosryhmien, mukaan lukien potentiaalisten asiakkaiden ja kilpailijoiden, keskuudessa.

 

Markkinatutkimus:

Messut tarjoavat yrityksille alustan kerätä markkinatietoa ja oivalluksia. Olemalla vuorovaikutuksessa osallistujien kanssa, tarkkailemalla kilpailijoiden tarjouksia ja analysoimalla alan trendejä yritykset voivat ymmärtää paremmin asiakkaiden mieltymyksiä, tunnistaa uusia mahdollisuuksia ja pysyä kilpailijoiden edellä.

 

Tuotelanseeraukset ja -esittelyt:

Messut tarjoavat ihanteelliset puitteet uusien tuotteiden tai palvelujen lanseeraamiseen, jolloin yritykset voivat herättää jännitystä ja saada välitöntä palautetta alan ammattilaisilta ja potentiaalisilta asiakkailta. Esittelyt voivat auttaa esittelemään tuotteen ominaisuuksia ja etuja, mikä lisää kiinnostusta ja lisää myyntiä.

 

Kumppanuudet ja yhteistyöt:

Messut tuovat yhteen alan eri toimijoita, mikä helpottaa yritysten mahdollisten kumppanuuksien, yhteistyön ja yhteisyritysten kartoittamista. Se tarjoaa tilaisuuden tavata toisiaan täydentäviä yrityksiä, keskustella yhteisistä eduista ja tutkia tulevaisuuden yhteistyömahdollisuuksia.

 

Koulutus ja ammatillinen kehitys:

Monet messut sisältävät seminaareja, työpajoja ja alan asiantuntijoiden esityksiä. Yritykset voivat hyötyä osallistumisesta näihin istuntoihin pysyäkseen ajan tasalla alan uusimmista trendeistä, teknologioista ja parhaista käytännöistä. Työntekijät voivat saada arvokasta tietoa ja taitoja, joita voidaan soveltaa yrityksen toiminnan ja strategioiden kehittämiseen.

Millainen on hyvä messuosasto

 

Hyvän messuosaston suunnittelu alkaa selkeällä tavoitteiden asettamisella ja strategisella suunnittelulla. Ennen suunnittelun aloittamista on tärkeää määrittää, millaisia viestejä halutaan välittää, kenelle ne on suunnattu ja millaisia tuloksia halutaan saavuttaa messuilla.

 

Hyvin suunniteltu messuosaston fyysinen ulkoasu ja layout on kaiken A ja O. Tämä sisältää tilan koon, seinien sijoittelun, tiskien ja esittelypisteiden sijainnit, istumajärjestelyt, sisustuksen ja brändielementtien sijoittelun. Osaston tulisi olla houkutteleva, helposti lähestyttävä ja visuaalisesti miellyttävä.

 

Messuosaston virtauksen hallinta on tärkeä osa suunnittelua ja se koskee kävijöiden kuin myös henkilökunnan liikkumista osastolla. Hyvin suunniteltu virtaus ohjaa kävijöitä haluttuihin kohteisiin ja luo miellyttävän kokemuksen. Tärkeitä tekijöitä virtauksen hallinnassa on huomioida messujen yleinen kulkusuunta, oman osaston muoto. Mikäli ihmiset mahtuvat myös kulkemaan yrityksen oman osaston sisällä, on otettava huomioon sisäänkäynnin sijoittaminen, selkeät kulkureitit, houkuttelevat kohteet reitin varrella ja poistumisen suunnittelu.

 

Valaistus on kruunu messuosaston päällä, jota ei kannata vähätellä. Oikein suunniteltu valaistus voi luoda houkuttelevan ja tunnelmallisen ilmapiirin. Valaistuksen avulla voidaan korostaa tiettyjä näyttelykohteita ja tuoda esille brändin visuaalisia elementtejä. Lisämausteena äänentoisto ja musiikki voivat luoda kokonaisvaltaisen tunnelman ja houkutella lisää kävijöitä osastolle.

 

Kerro selkeästi, missä toiminnassasi on kyse. Kävijöille tulisi olla selkeää, mitä yritys edustaa ja mitä palveluita tai tuotteita se tarjoaa. Viestin tulisi olla myös selkeästi nähtävissä ja oikealla paikalla. Tehokas graafinen suunnittelu, brändivärit, logot ja iskulauseet voivat auttaa viestinnässä. Lisäksi osaston suunnittelussa tulisi ottaa huomioon mahdollisuudet interaktiiviseen sisältöön, kuten näytöt, pelit tai demonstraatiot, joilla voidaan sitouttaa kävijöitä.

 

Viihtyisät osastot pysäyttävät kävijän ja jäävät mieleen. Osastolla voi olla istumapaikkoja, juomavesi- ja latauspisteitä sekä riittävästi informaatiota ja henkilökuntaa vastaamaan kävijöiden kysymyksiin. Kävijän istuessa esimerkiksi lataamassa puhelintaan, saa hyvää aikaa keskustelulle. Hyvä suunnittelu ottaa huomioon myös esteettömyyden ja tarjoaa helpon pääsyn osastolle kaikille vierailijoille.

 

 

Lähteet ja lisää hyviä vinkkejä messuosaston suunnitteluun:

 

https://www.messustandi.fi/messuosastomallit.html

 
Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry https://messutsuomessa.fi/kurssit/