SISÄLTÖ

Miten suhtaudumme muutokseen?

Kamensky (2014)  on kuvannut yritysten muutosherkkyyttä viiden erilaisen organisaatiotyypin avulla. React2Market-hankkeessa luotiin Kamenskyn luokittelun innoittamana yrityspersoonat, jotka kuvastavat eroja yritysten suhtautumisessa toimintaympäristön muutokseen ja oman toimintansa kehittämiseen.

Persoonat ovat kärjistettyjä kuvauksia eivätkä ne näin ollen vastaa sellaisenaan oikeita yrityksiä. Siitä huolimatta kannattaa pysähtyä hetkeksi persoonien äärelle ja pohtia mikä niistä kuvaa oman yrityksen suhtautumista toimintaympäristön muutokseen.

”Jämähtäneet”

”Eihän mikään ole muuttunut!”

Jämähtäneet eivät huomaa toimintaympäristön muuttuvan ja jatkavat samaa rataa muuttuneesta tilanteesta huolimatta. Yrityksiltä puuttuu halu havaita ympärillä tapahtuvia muutoksia sekä kyky arvioida niiden vaikutuksia.

 

”Seurailijat”

”Menköön muut edellä!”

 

Seurailijat huomaavat toimintaympäristön muuttuvan, mutta niillä on haasteita arvioida muutosten vaikutuksia omaan liiketoimintaansa. Toimintaympäristön muutokset voivat hämmentää ja tuottaa epävarmuutta tulevaisuuden suunnasta. Nämä yritykset päätyvät seuraamaan tilannetta ja toimivat vasta kun ovat nähneet mitä kilpailijat tekevät.

 

”Perinteiden vaalijat”

”Tämä on ennenkin toiminut!”

Perinteiden vaalijat tiedostavat toimintaympäristön muuttuneen, mutta syystä tai toisesta ne eivät kykene tai halua muuttua. Yritykset luottavat aiempien vuosien menestykseen tuotteissa, palveluissa ja toimintatavoissa uskaltamatta kyseenalaistaa niiden toimivuutta muuttuneessa tilanteessa. Uusien mahdollisuuksien tunnistaminen ja niihin tarttuminen innovatiivisia ratkaisuja kehittämällä tuottaa todennäköisesti näille yrityksille haasteita.

”Sopeutujat”

”Rohkeasti uusien mahdollisuuksien kimppuun!”

Sopeutujat tarkkailevat aktiivisesti toimintaympäristöään ja kilpailijoitaan sekä reagoivat muutoksiin nopeasti muuttamalla omaa toimintaansa. Muutokset nähdään tuote- ja palvelukehittämisen ehtymättömänä idealähteenä.Sopeutujat tarkkailevat aktiivisesti toimintaympäristöään ja kilpailijoitaan sekä reagoivat muutoksiin nopeasti muuttamalla omaa toimintaansa. Muutokset nähdään tuote- ja palvelukehittämisen ehtymättömänä idealähteenä.

”Ennakoijat”

”Me teemme tulevaisuudesta omamme!”

Ennakoijat näkevät muutokset mahdollisuutena kehittää liiketoimintaansa. Yritysten kyky havaita muutoksia perustuu toimintaympäristön ja kilpailijakentän aktiiviseen seurantaan. Yritykset tuntevat asiakkaidensa liiketoiminnan ja pyrkivät ennakoimaan muutosten vaikutusta asiakkaiden liiketoimintaan ja tarpeisiin sekä tekemään itsestään asiakkaalle korvaamattoman kumppanin myös tulevaisuudessa.

Pohdinta tehtävä:

Mikä persoonissa kuvaa yritystäsi tällä hetkellä?

Miksi tämä yrityspersoona tuntuu tutuimmalta?

Mikä persoona vastaa parhaiten tavoitettanne?

Miksi juuri tämä yrityspersoona on tavoitteenanne? Miksi haluatte muuttua/pysyä samassa?

Mitä tavoitteen saavuttaminen edellyttää?