Toimialan muutokset uusien ideoiden pohjana

 

Ideat eivät synny tyhjästä. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia etsittäessä voikin olla hyvä lähteä liikkeelle omasta toimialasta ja sen muutoksista. Tuttu konteksti helpottaa ideointia ja saa aikaan onnistumisen kokemuksia. Ideoista voi melko varmasti löytää toteutettavia ns. matalalla roikkuvia hedelmiä, joiden kautta kehittämistyö pääsee ketterästi käyntiin.

 

Ideoinnin kannalta on tärkeää kirjata ylös kaikki huomiot. Ideointivaiheessa ei ole syytä jäädä pohtimaan idean toimivuutta tai taloudellista potentiaalia. Arvioinnin aika tulee myöhemmin.   

 

Tehtävä

Seuraavassa on esitetty kysymyksiä, joiden avulla voit hyödyntää muutosta ideoinnissa.

 

Täytä vastaukset alla olevaan pdf-pohjaan!