SWOT-analyysi

 

SWOT-analyysi on liiketoiminnan strateginen työkalu, joka auttaa arvioimaan yrityksen vahvuuksia (Strengths) ja heikkouksia (Weaknesses) sekä ulkoisen toimintaympäristön mahdollisuuksia (Opportunities) ja uhkia (Threats). Se tarjoaa kokonaisvaltaisen katsauksen yrityksen sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin.

SISÄLTÖ

Analyysin tulokset voidaan esittää SWOT-matriisina.

Miten teen SWOT-analyysin?

 

SWOT-analyysi voidaan toteuttaa tarpeen mukaan eri tasoilla, kuten koko yrityksen, tietyn tuotteen tai palvelun, markkinasegmentin tai markkina-alueen analysoinnissa. Analyysin tuloksena saadut tiedot auttavat kehittämään strategioita, päätöksentekoa, resurssien kohdentamista ja riskienhallintaa. Ennen kuin aloitat SWOT-analyysin, onkin tärkeää määrittää selkeät tavoitteet ja fokusalueet. Mieti, mitä haluat saavuttaa analyysilla ja mitä osa-alueita haluat arvioida.

 

Vahvuudet:

 

Arvioi yrityksen sisäisiä vahvuuksia. Vahvuudet ovat asioita, jotka auttavat yritystä saavuttamaan tavoitteensa. Mieti, mitä yritys tekee hyvin, millaisia resursseja ja osaamista sillä on kilpailuedun saavuttamiseksi.

Heikkoudet:

 

Arvioi yrityksen sisäisiä vahvuuksia. Vahvuudet ovat asioita, jotka auttavat yritystä saavuttamaan tavoitteensa. Mieti, mitä yritys tekee hyvin, millaisia resursseja ja osaamista sillä on kilpailuedun saavuttamiseksi.

Mahdollisuudet:

 

Analysoi ulkoisia mahdollisuuksia, jotka voisivat hyödyttää yritystä. Tarkastele markkinatrendejä, uusia teknologioita, lainsäädäntömuutoksia tai muita tekijöitä, jotka voivat avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Uhat:

 

Arvioi ulkoiset uhkat, jotka voivat vaikuttaa yrityksen menestykseen. Tarkastele kilpailutilannetta, taloudellisia riskejä, markkinoiden muutoksia tai muita tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa haasteita tai uhkia yritykselle.

Kun olet analysoinut yrityksenne vahvuudet ja heikkoudet sekä tunnistanut toimintaympäristön luomat mahdollisuudet ja uhat, tarkastele taulukkoa ja poimi sieltä tärkeimmät huomiot.

  1. Tunnista ne vahvuudet, joita voitte hyödyntää mahdollisuuksiin tarttumisessa.

  2. Etsi keinoja parantaa heikkouksia, jotta ne eivät estä mahdollisuuksien hyödyntämistä.

  3. Miten uhkia voidaan torjua tai vähentää niiden vaikutuksia.

Tehtäväpohja

SWOT-analyysi tarjoaa mahdollisuuden kehittämiskohteiden tunnistamiselle. Mikäli haluaa viedä analyysia pidemmälle ja miettiä käytännön toimenpiteitä ja strategioita, voidaan hyödyntää ns. TOWS-analyysia, joka perustuu SWOT-analyysin tuloksiin. TOWS-analyysiin pääset tästä.

Täytä vastaukset alla olevaan SWOT pdf-pohjaan!

Lue lisää:

 

Vuorinen, Tero (2013) Strategiakirja, 20 työkalua. Alma Talent