Tarjooma

 

Yrityksen tuotteiden ja palveluiden muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan yrityksen tarjoomaksi. Tarjooma on laajempi käsite kuin tuote tai palvelu, ja se käsittää kaikki elementit, jotka yhdessä luovat asiakkaalle arvoa. Näihin kuuluvat fyysiset tuotteet, digitaaliset palvelut, lisäarvopalvelut, asiakastuki ja muut elementit, jotka yhdessä vastaavat asiakkaan tarpeisiin ja tuottavat hänelle hyötyä.

 

Tärkeää edellytys houkuttelevalle ja kilpailuetua tuottavalle tarjoomalle on, että vastaa asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja odotuksiin. Yritysten on jatkuvasti päivitettävä ja kehitettävä tarjoomaansa, jotta ne pysyvät kilpailukykyisinä ja tyydyttävät asiakkaiden tarpeet.

 

Seuraavassa taulukossa on pohdintakysymyksiä ja ajatusvirikkeitä, joiden avulla yrityksen tarjoomaa voi tarkastella ja kehittää.

Kehitä yrityksesi tarjoomaa alla olevan taulukon avulla