Tekoäly, kielimallit ja ChatGPT

 

Tekoäly (englanniksi artificial intelligence) on teknologia, jonka avulla koneet kykenevät suorittamaan tehtäviä, jotka normaalisti vaatisivat ihmisen kognitiivisia kykyjä. Tällaisia tehtäviä voivat olla esimerkiksi havainnointi, päättely, oppiminen ja vuorovaikuttaminen (Ergen, 2019.)

 

Kielimalli on algoritmi, jonka tarkoituksena on havaita tilastollisesti luonteenomaisia piirteitä luonnollisen kielen sanoista (Bengio, 2008). Suuri kielimalli on syvä oppiva malli, joka on suunniteltu ymmärtämään ja tuottamaan luonnollista kieltä (Shen et al., 2023), kuten suomea tai englantia. Toisin sanoen kielimalli joka hyödyntää tekoälyä on suuri kielimalli. Suuria kielimalleja voidaan käyttää monissa sovelluksissa, kuten puheentunnistuksessa, käännöksissä, chatboteissa ja tekstin tuottamisessa.

 

Yksi puhutuimmista kielimalleista on ChatGPT, jonka ilmaisversio julkaistiin 2022. ChatGPT (2023) kuvailee seuraavasti: ”ChatGPT on suuri kielimalli, joka on kehitetty tuottamaan ihmisen kaltaista tekstiä keskusteluun perustuen. GPT tarkoittaa “Generative Pre-training Transformer”, joka viittaa sen taustalla olevaan teknologiaan. Se on koulutettu suurella määrällä Internetistä kerättyä tekstiä, ja se pyrkii ennustamaan, mitä sana tai lause tulee seuraavaksi, kun se saa syötteenä jonkin lauseen tai tekstin”. ChatGPT:n kaltaiseen teknologiaan saatetaan joskus viitata myös generatiivisena tekoälynä.

 

ChatGPT:tä voidaan käyttää erilaisissa keskustelusovelluksissa, esimerkiksi asiakaspalveluissa, jossa se voi auttaa vastaamaan asiakkaan kysymyksiin. Se kykenee ymmärtämään ja tuottamaan luonnollisen oloista tekstiä, mikä tekee siitä hyödyllisen työkalun monenlaisissa viestintää vaativissa tehtävissä. Kuitenkin, koska se perustuu vain tekstiin eikä sillä ole todellista tietoisuutta tai ymmärrystä maailmasta, sen vastaukset ovat ainoastaan sen koulutusdatan ja ohjelmoinnin tulosta.

 

Myös viimeaikainen suomalainen tutkimus on havainnut erityisesti tietotyöläisten voivan tehostaa työntekoaan suurten kielimallien avulla. Ritala et al. (2023) ovat haastatteluissaan havainneet, että ChatGPT:tä käytetään jo nykyisin työkaluna laajasti tekstintuotannossa ja myös erikoistuneemmissa tehtävissä kuten ohjelmoinnissa.

 

Generatiiviseen tekoälyyn kannattaakin tutustua itse ja se on myös monesti ilmaista. Tekstin tuotanto onnistuu jo aiemmin mainitulla ChatGPT:llä ja DALLE sovelluksella voidaan tuottaa kuvia tekstikuvauksen avulla. Voit rekisteröityä ilmaiseksi osoitteessa https://openai.com/

 

Lähteet

 

Bengio, Y. (2008). Neural net language models. Scholarpedia3(1), 3881.

 

Ergen, M. (2019). What is artificial intelligence? Technical considerations and future perception. Anatolian J. Cardiol22(2), 5-7.

 

Shen, Y., Heacock, L., Elias, J., Hentel, K. D., Reig, B., Shih, G., & Moy, L. (2023). ChatGPT and other large language models are double-edged swords. Radiology307(2), e230163.

 

Ritala, P., Ruokonen, M., & Ramaul, L. (2023). Transforming boundaries: how does ChatGPT change knowledge work?. Journal of Business Strategy.