SISÄLTÖ

TOWS-analyysi

 

TOWS-työkalu syventää SWOT-analyysin tuloksia strategioiden ja toimintasuunnitelmien laatimisessa. 

 

TOWS-analyysin keskeinen ajatus on linkittää yrityksen sisäiset vahvuudet ja heikkoudet ulkoisiin mahdollisuuksiin ja uhkiin.

TOWS-analyysi on nimetty neljän pääkomponenttinsa mukaan: Threats (uhkat), Opportunities (mahdollisuudet), Weaknesses (heikkoudet) ja Strengths (vahvuudet).

 

TOWS-analyysi rakentuu neljästä strategiasta:

Miten hyödynnän vahvuudet?

 

Tarkastelemalla sekä sisäisiä että ulkoisia mahdollisuuksia voimme tunnistaa alueet, joihin kannattaa panostaa. Tämä auttaa meitä luomaan suunnitelman, miten voimme menestyä, kun kaikki sujuu suotuisasti, sekä valmistautumaan vahvuuksiemme maksimaaliseen hyödyntämiseen myös tulevaisuudessa. Lisäksi tulee pohtia, miten voimme kehittää vahvuuksiamme entisestään, jotta pystymme vastaamaan jatkuvasti muuttuviin markkinoiden tarpeisiin.

Miten kehitän heikkouksia?

 

Nyt kun olemme tunnistaneet heikkoudet, voimme miettiä, miten niitä voisi kehittää. Koska kaikkien heikkouksien poistaminen tai kehittäminen on tuskin mahdollista, on syytä keskittyä kriittisimpiin ja pikaisinta kehittämistä vaativiin heikkouksiin.

Miten varaudun uhkien toteutumiseen?

 

Miten vahvuutemme antavat meille keinoja varautua uhkiin etukäteen? Voimmeko tehdä jo nyt jotain, mikä auttaisi uhan toteutuessa? Käymme jokaisen uhkan läpi ja mietimme, miten voimme ennakolta varautua siihen parhaiten ja pienentää sen vaikutusta.

Vaikka uhkat eivät toteutuisikaan, strategisen suunnanmuutoksen pohtiminen antaa meille mahdollisuuden olla valmiita muuttuviin markkinaolosuhteisiin ja hyödyntää vahvuuksiamme entistä paremmin liiketoiminnan menestyksen takaamiseksi.

Mitä teen, jos uhkat toteutuvat?

 

Miten tulisi toimia kriisitilanteessa, jossa uhka konkretisoituu? Laadi varautumissuunnitelma uhkien toteutumisen varalle.

Tehtäväpohja

Tee TOWS-analyysi oheista tehtäväpohjaa apuna käyttäen.

Ohjeet

  1. Tee SWOT-analyysi: Aloita tekemällä SWOT-analyysi. Arvioi yrityksen vahvuudet ja heikkoudet sekä toimintaympäristön mahdollisuudet ja uhkat. Kerää tietoa yrityksen sisäisistä tekijöistä, kuten resursseista, osaamisesta, tuotteista/palveluista, brändistä, sekä ulkoisista tekijöistä, kuten kilpailusta, markkinatrendeistä, lainsäädännöstä ja taloudellisista olosuhteista.
  2. Yhdistä vahvuudet ja mahdollisuudet: Tarkastele SWOT-analyysin tuloksia ja etsi yhteyksiä vahvuuksien ja mahdollisuuksien välillä. Kysy itseltäsi, miten voit hyödyntää yrityksen vahvuuksia parhaiten ulkoisten mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Esimerkiksi, jos yritykselläsi on vahva brändi ja markkinoiden kasvava kysyntä tietystä tuotekategoriasta, voit harkita laajentumista kyseisellä alueella tai tuotteiden kehittämistä vastaamaan asiakkaiden tarpeita.
  3. Yhdistä vahvuudet ja uhkat: Pohdi, miten voit käyttää yrityksen vahvuuksia torjumaan ulkoisia uhkia. Keskity siihen, miten voit hyödyntää vahvuuksiasi vastataksesi kilpailuun tai selviytyäksesi muista mahdollisista uhkista. Esimerkiksi, jos yritykselläsi on ainutlaatuinen teknologia, voit käyttää sitä erottuvana kilpailuetuna vastatakseen uusiin kilpailijoihin markkinoilla.

 

Yhdistä heikkoudet ja mahdollisuudet: Etsi keinoja parantaa yrityksen heikkouksia hyödyntäen mahdollisuuksia. Tämä voi tarkoittaa resurssien lisäämistä, osaamisen kehittämistä tai yhteistyön muodostamista muiden toimijoiden kanssa. Esimerkiksi, jos yritykselläsi on heikko markkinointiosaaminen, voit harkita yhteistyötä markkinointitoimiston kanssa saadaksesi paremman näkyvyyden uusilla markkinoilla

 

  1. Yhdistä heikkoudet ja uhkat: Tunnista, miten yrityksen heikkoudet voisivat muuttua uhkiksi. Mieti, miten voit vahvistaa heikkouksiasi tai minimoida niiden vaikutukset ulkoisiin uhkiin. Esimerkiksi, jos yritykseltä puuttuu taloudellisia resursseja, voit tarkastella kustannusten hallintaa tai etsiä uusia rahoituslähteitä vähentääksesi liiketoiminnan haavoittuvuutta.

Lue lisää:

 

Tarja Meristö, Riitta Molarius, Sami Leppimäki, Jukka Laitinen, Hanna Tuohimaa (2007) Laadukas SWOT. Työkalu pk-yrityksen innovaatioetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi. Corporate Foresight Group CoFi / Åbo Akademi http://virtual.vtt.fi/virtual/proj3/innorisk/LAADUKAS_SWOT.pdf
 
Mind Tools Content Team. The TOWS Matrix
Developing Strategic Options by Performing an External-Internal Analysis. https://www.mindtools.com/auqstul/the-tows-matrix