SISÄLTÖ

Tuote- tai palvelukonseptin määrittäminen

 

Idean kuvaaminen selkeyttää ajatusta ja tiivistää sen tärkeimmät näkökulmat. Kun idea on kuvattu, voidaan puhua konseptista. Selkeästi määriteltyä konseptia on mahdollista esittää muille ja keskustella ideasta, niin yrityksen sisällä kehitystiimille kuin ulkopuolisille sidosryhmille, kuten rahoittajille ja yhteistyökumppaneille.

 

Konseptin avulla voidaan myös tasapuolisesti arvioida ja vertailla kilpailevia ideoita. Se helpottaa kommunikointia ja auttaa hahmottamaan idean kokonaisuutta asiakkaan näkökulmasta. Lisäksi se auttaa tunnistamaan mahdollisia puutteita ja virheellisiä olettamuksia, mikä on olennaista idean kehittämisessä eteenpäin kohti markkinoille vietävää ratkaisua.

Mikä idea?

 

Anna idealle nimi. Tämä helpottaa ideasta puhumista yksilöimällä ideat. Idean nimettäessä kannattaa pohtia tuotetta tai palvelua asiakkaan näkökulmasta. Asiakkaan tulisi jo nimestä ymmärtää, että ratkaisu vastaa juuri hänen tarpeeseensa

Mitä idea tekee?

 

Kerro, mistä ideassa on kyse eli mitä idea tekee asiakkaan näkökulmasta. Täsmennä siis idean ydinajatus.

 

  • Esimerkiksi ”Älykäs kotiautomaatiojärjestelmä mahdollistaa kodin eri laitteiden ja järjestelmien hallinnan yhden käyttöliittymän kautta.”
  • ”Matkailijan matkaopas-sovellus tarjoaa käyttäjälle matkakohteen tärkeät tiedot ja vinkit yhdestä paikasta.”

Kenelle idea on tarpeellinen?

 

  • Kuka hyötyisi eniten uudesta ideasta?
  • Kenen ongelmaa tai tarvetta idea ratkaisee?

Miksi idea on tarpeellinen?

 

Mieti idean tarpeellisuutta asiakkaan näkökulmasta eli kuvaa mitä konkreettista hyötyä idea asiakkaalle tuottaa.

 

  • Esimerkiksi ”Älykkään kotiruokapalvelun hyötyjä ovat: Ajansäästö (valmiit ruoka-annokset kotiin), terveellinen ruoka (ravitsemuksellisesti tasapainoisesti suunnitellut annokset), hävikin väheneminen (monipuoliset annoskoot)”

Millainen idea on?

 

Tässä vaiheessa idea saa konkreettisen muodon. Idean toiminnan ja toteutuksen kuvaamiseen voidaan käyttää sanoja, kuvia, piirroksia tai muita graafisia esityksiä.

 

Jos kyseessä on tuote, voidaan käyttää lehdistä tai internetistä löydettyjä kuvia havainnollistamaan, millainen tuote on ja miten se toimii. Jos kyseessä on palvelu, voidaan kuvata esimerkiksi sarjakuvan muodossa, miten palvelu etenee asiakkaan näkökulmasta – mitä tapahtuu ennen palvelun käyttöä, miten palvelu toimii käytön aikana ja mitä tapahtuu palvelun jälkeen.

Täydennä konseptisi alla olevaan pdf-pohjaan!