Brändin persoonallisuus (Aaker, 1997)

SISÄLTÖ

Viestinnän analysointi kehittämisen tukena

 

Viestinnän analysointi tuottaa tilannekuvan omasta ja/tai kilpailijoiden viestinnästä. Analyysi auttaa yritystä saamaan käsityksen siitä, miten viestintä vaikuttaa kohderyhmään ja millaisia mielikuvia viestintä luo brändistä. Lisäksi analyysi paljastaa millaisia muutoksia markkinoilla on viestinnän näkökulmasta tapahtunut ja tapahtuu parhaillaan, jolloin myös myyntiä, markkinointia ja tarjoomaa voidaan suunnata ja kehittää.

 

Viestinnän analysointia on hyvä tehdä säännöllisesti. Kirjaa analyysiä varten muistiin huomioita, kuvakaappauksia ja ideoita. Seurantaa voi tehdä itselle sopivalla menetelmällä esim. sähköiseen muistikirjaan, Excel, Word tai Power point -esitykseen.

Voit tarkastella keräämääsi aineistoa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Tekstianalyysi:

Tutki sosiaalisen median viestejä ja tekstejä tarkkaillen niiden kielenkäyttöä, sävyä, ja sanavalintoja. Analysoi, millaisia tunteita viestit herättävät ja millainen vaikutus niillä on kohderyhmään.

Teemojen tunnistaminen:

Etsi viesteistä toistuvia teemoja ja aiheita. Pyri tunnistamaan, millaisista asioista yritys useimmiten viestii ja millaiset teemat ovat suosituimpia ja saavat eniten vuorovaikutusta seuraajien keskuudessa.

Kohderyhmän reaktioiden seuranta:

Seuraa kohderyhmän reaktioita ja kommentteja yrityksen viesteihin. Tarkastele, miten he reagoivat erilaisiin viestityyleihin ja millainen sisältö saa eniten positiivista palautetta.

Kilpailija-analyysi:

Vertaa yrityksen sosiaalisen median viestintää kilpailijoiden viestintään. Tämä auttaa tunnistamaan, millaisia tyylikeinoja kilpailijat käyttävät ja miten yrityksen viestintä erottuu heistä.

Visuaalisen sisällön analysointi:

Jos yritys jakaa kuvia tai videoita sosiaalisessa mediassa, analysoi viestinnän visuaalista sisältöä. Tarkastele käytettyjä viestintäkanavia, kuvien ja videoiden tyyliä (esim. ihmisiä, maisemia, tuotekuvia) värejä, grafiikkaa ja tunnelmaa. Pohdi millaista vaikutelmaa ne luovat brändistä. Voit käyttää apuna esim. Jennifer Aakerin luomaa listaa brändin persoonallisuutta kuvaavista adjektiiveista (katso taulukko alla)

Aikasarja-analyysi:

Seuraa viestintätyylin kehittymistä ajan myötä. Analysoi, miten yrityksen viestintä on muuttunut tai kehittynyt (esim. viestinnän tyyli, sanoma, kanavat) ja millaisia vaikutuksia muutoksilla on ollut.

Kaiken kaikkiaan sosiaalisen median viestinnän tyylin analysointi auttaa yritystä ymmärtämään, millainen viestintä resonoi kohderyhmän kanssa ja miten se vaikuttaa brändiin. Tämä tieto on arvokasta viestinnän suunnittelussa ja brändin rakentamisessa.

Lähteet

 

Aaker, J. L. (1997). Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research, 34(3), 347–356. https://doi.org/10.2307/3151897